VERTALING

op zijn best

Een goede vertaler onderscheidt zich niet door volmaakte grammatica of vlekkeloze spelling. Daar begint het pas.

Een behoorlijke vertaling geeft de lezer geen enkel vermoeden van de oorspronkelijke taal. Daar zit ‘m de kunst! Het vereist vakkundigheid om een treffend alternatief te vinden op spreekwijzen en gezegden en om rekening te houden met Nederlandse, Britse en Amerikaanse ‘taaltrekjes’.

Welke tekst is de oorspronkelijke?
Voor antwoorden en opdrachten: linda@tekstenverhaal.nl

DONE RIGHT

wanna bet?

A good translator does not excel because of impeccable grammar or flawless spelling. That’s just for starters!

A proper translation leaves the reader totally unaware of the original language. That’s where mastery comes into play! It takes skill and proficiency to find a witty alternative to expressions and sayings and to include Dutch, British or American ‘lingo mannerisms’.

So which is the original text?
For answers and commissions, call +316 111 454 80